Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk 806 Klub tirsdag den 13. april 2021 kl. 19.30.

På grund af Corona situationen afholdes generalforsamlingen i år på Microsoft Teams.

For at deltage skal du forhåndstilmelde ved at fremsende en mail til klubbens formand Søren Meinertsen på meinertsen.privat@gmail.com senest den 10. april 2021.

Efterfølgende vil der blive sendt link og information omkring deltagelse ud til alle deltagere.

For deltagelse, kræver det som min. en smartphone eller PC med mikrofon og højtaler og gerne kamera samt netadgang. Du skal ikke nødvendigvis have Teams installeret. Og vi vil selvfølgelig hjælpe hvis det volder problemer med opkoblingen.

Vi håber på denne måde at få rigtig mange deltagere med til årets generalforsamling. Og du vil hvis du har lyst, kunne få indflydelse på klubbens arbejde og fremtid.

-

Dagsorden i følge gældende vedtægter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning v/Søren Meinertsen

3) Årsregnskab v/Lau Digmann

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag, love og klassebestemmelser

6) Valg af formand, Søren Meinertsen er villig til genvalg

7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1 suppleant – den nuværende bestyrelse er villig til genvalg, men det opfordres også til at nye melder sig på banen. Der er ledig plads!

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant

9) Eventuelt

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes til formanden på mail meinertsen.privat@gmail.com senest den 30. marts 2021.