Forslag til ændringer af vedtægter/klublove for int. 806

Bestyrelsen fremsætter nedenstående forslag til til retning af klublove for int. 806.

Til retningen er mest af praktiske læse- og skrivetekniske årsager. Ændringer er tilføjet med rød skrift, og ting som foreslås udgå er tilføjet med overstreget sort skrift.