Forslag til klasseregel ændring

Forslag til generalforsamlingen i Dansk 806 Klub den 23. marts 2018 fremsendt af Per Røssel – DEN 385 – Tumle. Som tidligere varslet sender jeg her et forslag til behandling på generalforsamlingen vedr. klasseregel § 9.3

Nuværende tekst: Sejlene skal være af vævet materiale bortset fra to vinduer i storsejl og et vindue i forsejl. Vinduerne må tilsammen i hvert sejl ikke overstige 0,3 m2 . Ingen af vinduerne må være nærmere et lig end 150 mm. Minimumsvægt for storsejl er 250 g / m2 , for fok 210 g / m2 , for genua 110 g / m2 og 40 g / m2 for spiler. Mylar/Pentex dug er tilladt til fok og genua.

Forslag til ny tekst tilpasset helt til de Tyske regler: Foliesejl er tilladt, dog skal spileren laves af vævede materialer. Der er ingen vægtbegrænsning på sejl.

Argumentation for ændring af reglerne: Grunden til at jeg stiller forslaget til ændring af dugtyper, er at vores Tyske venner i Deres klasseregler for længe siden har ændret dette, og at vi derved ikke sejler på lige vilkår. Det ses når vi deltager i sejladser i Flensburg. Endvidere er argumenterne for at prisen er for høj på den støbte type sejl ikke mere til stede, da det i dag er lige så dyrt at sy en triradial genua i Pentex dug som at få støbt et sejl i folie. Og så er det ifølge sejlmagerne muligt at lave et sejl som kan holde faconen i længere tid, specielt hvis man vælger at få lavet dem med Taffeta på den ene eller begge sider.