Ekstra Forslag til klasseregel ændring

Forslag til generalforsamlingen i Dansk 806 Klub den 23. marts 2018 fremsendt af Mikael Nielsen – DEN 353

Som supplement til forslag til ændring af klasseregel §9.3 ønsker jeg følgende ordlyd behandlet på generalforsamlingen. Forslag til ny ordlyd: Alle sejlduge er tilladt, inkl. støbte sejltyper, dog skal spileren laves af vævede materialer. Der er ingen vægtbegrænsning på sejl.