Hirsholmene Rundt 2012

Hirsholmene Rundt 2012

 806’eren ”Nikolajs” beretning

Hirsholmene Rundt var i år fastlagt til lørdag den 15. sept. Besætningen bestod af skipper Robert Eisenhardt samt gasterne Henrik Olsson og Ib Schjerlund. Farvandsudsigten lovede vestlig vind på 8 m/sek til 11 m/sek. Vejrudsigten på TV 2 havde sagt 14 m/sek. Skippermødet var kl. 9.00, og fra 8.30 var der kaffe og franskbrød med kapsejladsudvalget ( Frederikshavn Sejlklub ) som vært. På skippermødet blev det oplyst, at Hirsholmene skulle holdes om bagbord, og banens længde var 19 sømil. Der skulle sejles efter TACIH værdierne, som er sømiletider for cirkelbane og hård vind.

Der var tilmeldt i alt 13 både. En fremgang på 4 både i forhold til sidste år. Bådene var delt i 2 løb.

Løb 1 bestod af:

Malik , Albin Express

Masti, Contessa 28

Mille Mus, Maxi  909

Zaratoga, Granada 30

Nikolaj, int. 806

Skræp 3, Dehler 31

Kvinden i mit liv, Banner 30

Løb 2 bestod af:

Rosa, Banner 30

Tikka, Scan-kap 99

Vanilla, Jeannau 37

Lady J, J 80

Crazy J, J 80

Hy’hing, Dufour 34

Starten kl. 10.00, i jævn til frisk vind, Skulle være respitstart, dvs. at båden med den højeste TACIH værdi startede først. Det er her ”Malik”, Albin Express ( TACIH = 616,2 sek ). Startrækkefølgen var den ovenfor nævnte, og sidste båd var ”Hy’hing”, Dufour 34 ( TACIH = 521,8 sek ), der startede 10.29.54.

Det kan være svært at forstå DH-reglen. ”Nikolaj” har en TACIH værdi på 595,6 sek, og det betød at ”Malik” skulle starte 6 min og 31 sek før ”Nikolaj”

Der findes 3 TACI værdier nemlig:

TACIL, let luft, 0 – 4 m/sek

TACIM, mellem luft, 3 – 9 m/sek

TACIH, hård luft, 8 m/sek og mere

Havde det været mellemluft, skulle ”Malik” starte 3 min og 23 sek før ”Nikolaj”. I let luft skulle ”Malik” starte samtidig med ”Nikolaj”. Dette viser at jo mere det blæser jo mere skal ”Malik” starte før ”Nikolaj”. Dette er paradoksalt, for ”Malik” er målt med 110% fok og ”Nikolaj” er målt med genua. I let luft, hvor genuaen er en fordel i forhold til 110% fok, burde der være den største forskel mellem ”Maliks” starttidspunkt og ”Nikolajs” i ”Maliks” favør. I hård luft, hvor ”Nikolaj” ikke kan bære sin genua med fordel, men kun fok, burde der være den mindste tidsforskel.

Man undres!

”Nikolaj” startede 10.06.31 med fok. Vinden var i vest og frisk. Første ben var halvvind mod syd til onsdagsmærke 2. Derefter satte ”Nikolaj” spiler mod onsdagsmærke 3 mod øst. Sejladsen var på styrbord halse og plat læns. Efter onsdagsmærke 3 var kursen 47 grader til bøjen Maren, hvilket ville betyde bagbord halse. ”Nikolaj” valgte at bomme til bagbord halse med spileren før mærke 3. Henrik lavede en perfekt spilerbomning på fordækket med fokken oppe.

”Nikolaj” rundede mærke 3, hvilket betød skæring med spilere mod Maren. Vinden tiltog. ”Nikolaj” sejlede forbi ”Zaratoga”, der var startet umiddelbart før ”Nikolaj”. Vinden blev hård, hvilket betød at vi tog spileren ned.

Efter Maren var der halvvind til NØ-revs bøjen ved Hirsholmene. Vinden var øget til 15 m/sek, hvilket senere blev bekræftet af vindstatistikken fra Frederikshavn Havn. Før ”Nikolaj” nåede NØ- revs bøjen, kunne vi se, at ”Malik”, der var foran, tog fokken ned og skiftede til en mindre fok. Kort før bøjen afløste Henrik skipper ved roret.

Fra NØ-revs bøjen var kursen 305 grader til NW-revs bøjen nord for Hirsholmene. Dette betød kryds. ”Nikolaj” havde nu kun ”Mille Mus” foran. Bølgerne var store, og Henrik, der sad ved roret, havde rorpindsforlængeren i den ene hånd og storskødet i den anden hånd. Det var ren kuling nu. I de kraftige pust der kom ind imellem, skødede Henrik ud på storsejlet. Ib og skipper bøffede. Vi hørte senere, at nogle af bådene havde taget storsejlet ned. Selv om middelvinden var 15 m/sek sejlede ”Nikolaj” fint for fok og storsejl. Dog var det kun kappen på storsejlet der trak. Løjgangen var kørt ned i læen. Vi kunne se, at ”Nikolaj” sejlede højere end ”Mille Mus” foran.

Efter NW-revs-bøjen var kursen 254 grader ind til anduvningsbøjen ved Strandby. Altså stadig kryds. ”Tikka” Scan-Kapp 99, der havde ligget bag ”Nikolaj” siden NØ-revs bøjen, var nu kommet betænkelig tæt på ”Nikolaj” og rundede anduvningsbøjen lige i hækken på ”Nikolaj”. ”Tikka” havde også haft storsejlet nede. Klokken var 11.57.

Næste mærke var bøjen ved Syvstenen. Kursen dertil var 166 grader, hvilket betød halvvind. Sejlføringen var stadig storsejl og fok, men nu gik det stærkt. Loggen viste flere gange over 10 knob. ”Tikka” var kommet op i ”Nikolajs” læ, og bådene fulgtes ad. ”Mille Mus” var stadig foran.

Efter Syvstenen var kursen 127 grader til østmærket ved Deget. ”Tikka” var kommet lidt foran og gjorde klar til at sætte spiler. Spileren kom op. Vi kunne se, at ”Tikka” havde store problemer, så spileren kom ned igen. ”Tikka” jagtede selvfølgelig ”Mille Mus”, der stadig var foran.

Østmærket ved Deget rundede ”Nikolaj” kl. 12.23, hvilket betød, at de 3,375 sømil fra anduvningsbøjen var sejlet på 26 min. Hvilket giver en gennemsnitsfart på 7,85 knob. Efter østmærket var kursen 170 grader til bøjen Maren, hvilket igen betød halvvind. Der var stadigvæk kuling. Efter Maren var der bidevind til onsdagsmærke 3. Kurs 47 grader. Da vi nærmede os mærket, kunne vi se, at der var lidt overhøjde, så der blev slækket en anelse på skøderne.

Efter onsdagsmærke 3 var der kryds til onsdagsmærke 2, der lå stik vest. Bølgerne var blevet mindre, men der var stadig hårde pust. Pludselig lød der et knald, og vi så at fokken kørte op ad forstaget. Det var den rustfri fokkekrog med svirvel, der var sprunget. I kataloget så jeg senere, at fokkekrogen havde  en brudstyrke på 1200 kg ? Skipper fik rorpinden, og Henrik kravlede ud i stævnen. Fik hevet fokkens halsbarm ned, og Ib fandt en sejsing nede om læ, som Henrik fik og bandt halsbarmen fast til beslaget i stævnen. De nærmeste forfølgere var de to J 80’ere, men de var så langt bagud, at de ikke kunne true ”Nikolaj”. Så heldigvis mistede vi ikke placeringer.

Vi kunne se, at ”Tikka” var kommet foran ”Mille Mus” på krydset. Efter uheldet fik Henrik igen rorpinden. ”Nikolaj” rundede onsdagsmærke 2 og sejlede stik nord med halvvind til mållinien. ”Nikolaj” skar mållinien kl. 13.08.59 som tredje båd efter ”Tikka” og ”Mille Mus”. ”Tikka” blev således nr. 1 overalt og nr. 1 i løb 2. ”Mille Mus” blev nr. 2 overalt og nr. 1 i løb 1. Både ”Tikka” og ”Mille Mus” er målt med 110 % fok! ”Nikolaj” blev nr. 3 overalt og nr. 2 i løb 1. De to J 80’ere ”Crazy J” og ”Lady J” blev henholdsvis nr. 4 og 5 overalt og nr. 2 og 3 i løb 2. ”Kvinden i mit liv” blev nr. 8 overalt og nr. 3 i løb 1.

Efter sejladsen samledes vi i sejlerstuen, hvor vi spiste stjerneskud og drak kolde øl. Der var 3 præmier i hvert løb, som var dejlig rødvin. Besætningen på ”Nikolaj” var meget glade for det fine resultat. Til slut vil vi rose kapsejladsudvalget FSK for en veltilrettelagt kapsejlads med god forplejning.

Med sejlerhilsen

Besætningen på ”Nikolaj”