Hirsholmene Rundt 2011

806’erens Nikolajs beretning

Den traditionsrige Hirsholmene Rundt var i år fastlagt til lørdag den 10. sept. Besætningen bestod af skipper Robert Eisenhardt samt gasterne Henrik Olsson og Ib Schierlund. Vejrmeldingen havde lovet jævn sydlig vind. Skippermødet var kl. 9.00, og fra 8.30 var der kaffe og rundstykker med kapsejladsudvalget FSK som vært. På skippermødet blev det oplyst, at Hirsholmene skulle holdes om bagbord, og banens længde var 18,4 sømil.

Der var tilmeldt i alt 9 både, som var delt i 2 løb.

Løb 1 bestod af: Malik, Albin Express

Nikolaj, Int. 806

Kvinden i mit liv, Banner 30

Anna Banana, Safir

Rosa, Banner 30

 

Løb 2 bestod af:

Blå Fritid, Granada 32

Lady J, J80

Crazy J, J80

Vild Kalas, IMX 38

Starten kl. 10.00, i dis og finregn, var respitstart, d.v.s. at båden med den laveste TCC-værdi startede først. Det er her Malik, Albin Express. Startrækkefølgen var den ovenfor nævnte, og sidste båd var Vild Kalas IMX 38, der startede 10.45.35. Rent teoretisk betyder respitstart, at alle både skal komme i mål samtidig. Men sådanne går det sjældent. Placeringen af bådene er den rækkefølge de kommer i mål.

Nikolaj startede 10.08.13 og første ben var kryds mod syd til onsdagsmærke 2. Derefter var der halvvind til onsdagsmærke 3 mod øst. Fra onsdagsmærke 3 kom spileren op, idet kursen var 47 grader ud til kosten Maren. Nikolaj jagtede selvfølgelig Malik, der var foran. Fra Maren fortsatte spilersejladsen med kurs 23 grader til NE-revs kosten ved Hirsholmene, hvilket betød tæt på plat læns. Malik var gået længere til havs, men vi kunne se, at Nikolaj halede ind på Malik. Ved NE-revs kosten havde Nikolaj hentet Malik, men Malik var stadig foran.

Fra NE-revs kosten var kursen 305 grader til NW-revs kosten nord for Hirsholmene, hvilket betød hård spilerskæring. Malik havde taget spileren ned, men gik samme fart som Nikolaj. I mellemtiden var Anna Banana kommet tæt på Nikolaj. De tre både rundede NW-revs kosten i tæt rækkefølge: Malik, Nikolaj og Anna Banana.

Næste mærke var anduvningsbøjen øst for Strandby, hvortil der var kryds. På dette ben kunne Anna Banana gå højere end Nikolaj og kom således forbi Nikolaj. Efter Strandby var næste mærke Syvstenen, hvor til der var foran for tværs. Ved Syvstenen var rækkefølgen: Anna Banana, Malik og Nikolaj. Kursen derefter var 127 grader til østmærket ved Deget. Der var nu lidt mere slæk på skøderne.

Ved passage af østmærket var rækkefølgen uændret. De andre både i kapsejladsen var langt bagud. Til næste mærke, som var Maren, var vinden stadig foran for tværs, og Maren blev også passeret i uændret rækkefølge. Dog lavede Henrik, der sad ved roret, en bedre taktisk runding end Malik, således at Nikolaj kom til luv af Malik på krydset til næste mærke, som var onsdagsmærke 3. Malik gled længere og længere ud i læen, mens Anna Banana øgede i forhold til Nikolaj.

Vinden var efterhånden drejet over i SW, så der var bidevind fra onsdagsmærke 3 til 2. Rækkefølgen var Anna Banana, Nikolaj og Malik. Ved onsdagsmærke 2, der var sidste mærke inden mållinjen, satte Anna Banana spiler. Nikolaj rundede kort efter og satte også spiler. Nikolaj valgte en mere østlig kurs end Anna Banana, og det skulle vise sig at være en fordel. Nikolaj havde fundet en vindstribe med mere vind og indhentede Anna Banana. Anna Banana, der havde set faren, lavede en hurtig spilerbomning for at komme over i Nikolajs vindstribe, hvor den bommede tilbage igen. Rorsmanden på Anna Banana var ikke hvem som helst. Det var nemlig Anders Bertelsen, som fik bronze ved H-båds DM 2011. Dette skete kort før mållinjen, hvor Anna Banana kom først i mål og Nikolaj 45 sek efter. Malik passerede mållinjen ca. 5 min efter Nikolaj.

Det viste sig, at de to J80ere Crazy J og Lady J først skar mållinjen henholdsvis ca. 16 og 17 min efter Nikolaj. Kvinden i mit liv og Rosa passerede mållinjen få min efter J80erne. At J80erne ikke placerede sig bedre skyldes i høj grad banen og vindretningen, idet det lange spilerben var næsten plat læns, og hjemturen bød på kryds og meget foran for tværs. J80erne er specielt gode til skæring med deres asymmetriske spilere, hvilket der ikke var meget af.

Vi om bord på Nikolaj var meget glade for andenpladsen overalt og synes, at det havde været en god sejlads. Præmien var 3 flasker rødvin, så det passede fint med én til hver. Vi vil også gerne rose kapsejladsudvalget for en veltilrettelagt kapsejlads. Bare synd at der kun var 9 tilmeldte både.

 

Med sejlerhilsen besætningen om bord på Nikolaj