Indkaldelse til generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2022 i Dansk 806 Klub fredag den 20. maj 2022 kl. 19.00 i Vallensbæk Sejlklubs ungdomshus.

Generalforsamlingen vil blive afholdt fredagen før vores klassemesterskab.

806 klubben vil være vært ved Pizza og en øl/sodavand.

Vi håber at få mange deltagere med til årets generalforsamling. Og du vil hvis du har lyst, kunne få indflydelse på klubbens arbejde og fremtid.

-

Dagsorden i følge gældende vedtægter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning v/Søren Meinertsen

3) Årsregnskab v/Lau Digmann

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag, love og klassebestemmelser

6) Valg af formand

7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1 suppleant

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant

9) Eventuelt

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes til formanden på mail meinertsen.privat@gmail.com senest den 5. maj 2022.