Jeres bådklasse inviteres hermed til at bruge denne kapsejlads (evt. som jeres uofficielle DM, hvis I ikke har). Vi sejler på en distancebane rundt mellem øerne ud for Faaborg, hvor der bliver lagt et seriøst krydsben -derfor offentliggøres den nøjagtige bane først på skippermødet lørdag morgen, men vi laver en bane på ca. 5 timers sejlads i Danmarks smukkeste farvand. I 2018 sejlede vi et 8-tal, med kryds ud mellem øerne, skæringsben syd om Bjørnø, nyt kryds ud mellem øerne, syd om Lyø og læns hjem i mål. Start og mål er lige ud for havnen, og der vil være gratis havneplads i hele weekenden – desuden kan vores nye kran bruges, der kan tage både op til 3 ton, hvis de har løftestrop og centerløft. Efter sejladsen er der præmieoverrækkelse, og der er arrangeret festaften med mad, drikke og livemusik. Så kan søndagen bruges på hjemtransport 😉
Vi ønsker at forny den traditionelle kapsejlads fra Fåborg, først med navnet Stiften Cup senere Tuco Cup. Vi håber at vi kan løfte sejladsen til en af de helt store i vores område. Vi ser gerne at vi når over 100 både i 2019. Vi arbejder på stor synlighed for sejladsen. Vi har fået tilsagn om forhåndsomtale af kapsejladsen og reportage fra selve løbet i bådpressen. Vi arbejder på at få spændende sejlere med, både dem der sejler stærkt og dem der bare nyder at sejle. Vi arbejder med interessante præmier til alle der har gennemført sejladsen (f.eks. vind en el-bil i en uge + en masse andre spændende præmier). Vi har selvfølgelig store pokaler til dem, der kommer først over målstregen. Vi har planer om at tilbyde bådklasser, der ikke har et officielt DM, at løbet kan blive deres uofficielle DM. Vi vil inspirere både uden målerbrev til at deltage, f.eks. kan 2 par går sammen og få en rigtig hyggelig tur. Vi vil løfte denne sejlads til at blive den sejllads, man skal deltage i år efter år.