Opdateringer

19. oktober 2019:

806

I 2019 afholdes klassemesterskab for int. 806 i Vallensbæk i dagene den 22. til 24. august.

Vi håber på at rigtig mange både vil deltage i dette arrangement.

Se mere på https://www.facebook.com/events/2138030273182542/ og senere på http://vallensbaek-sejlklub.dk/

11. september 2018: Medlemslisten opdateret.

12. august 2018: Nu er det muligt at købe T-shirts med 806 logo. Se under nyheder.

blå trøjehvid trøje

11. juni 2018: Nye logo streamer til båd og bil

Se under tips og trick

Vandlinje logo tæt på

11. juni 2018: Resultatliste fra Pantaenius Cup

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/VSKPantaeniusCup#!/results?classId=Int806

1. maj 2018: Medlemsliste opdateret

9. april 2018: Referat fra generalforsamlingen og indbydelse til årets forhåbentligt kæmpe stævne i Vallensbæk den 9. og 10. juni, lagt under nyheder.

19. marts 2018: Medlemsliste opdateret

Se under medlemmer.

8. marts 2018: Forslag til klasseregel ændring

Forslag til generalforsamlingen i Dansk 806 Klub den 23. marts 2018 fremsendt af Mikael Nielsen – DEN 353

Som supplement til forslag til ændring af klasseregel §9.3 ønsker jeg følgende ordlyd behandlet på generalforsamlingen. Forslag til ny ordlyd: Alle sejlduge er tilladt, inkl. støbte sejltyper, dog skal spileren laves af vævede materialer. Der er ingen vægtbegrænsning på sejl.

28. februar 2018: Forslag til klasseregel ændring

Forslag til generalforsamlingen i Dansk 806 Klub den 23. marts 2018 fremsendt af Per Røssel – DEN 385 – Tumle.
Som tidligere varslet sender jeg her et forslag til behandling på generalforsamlingen vedr. klasseregel § 9.3

Nuværende tekst:
Sejlene skal være af vævet materiale bortset fra to vinduer i storsejl og et vindue i forsejl. Vinduerne må tilsammen i hvert sejl ikke overstige 0,3 m2 . Ingen af vinduerne må være nærmere et lig end 150 mm. Minimumsvægt for storsejl er 250 g / m2 , for fok 210 g / m2 , for genua 110 g / m2 og 40 g / m2 for spiler. Mylar/Pentex dug er tilladt til fok og genua.

Forslag til ny tekst tilpasset helt til de Tyske regler:
Foliesejl er tilladt, dog skal spileren laves af vævede materialer.
Der er ingen vægtbegrænsning på sejl.

Argumentation for ændring af reglerne:
Grunden til at jeg stiller forslaget til ændring af dugtyper, er at vores Tyske venner i Deres klasseregler for længe siden har ændret dette, og at vi derved ikke sejler på lige vilkår.
Det ses når vi deltager i sejladser i Flensburg.
Endvidere er argumenterne for at prisen er for høj på den støbte type sejl ikke mere til stede, da det i dag er lige så dyrt at sy en triradial genua i Pentex dug som at få støbt et sejl i folie.
Og så er det ifølge sejlmagerne muligt at lave et sejl som kan holde faconen i længere tid, specielt hvis man vælger at få lavet dem med Taffeta på den ene eller begge sider.

1. februar 2018: Kontingent 2018

Så er det tid til at indbetale kontingent for 2018. Vi opfordrer alle med en Int. 806 til at deltage i fællesskabet.

For det beskedne beløb på kr. 150,- for hele besætningen, kan du blive medlem af klubben i hele år 2018.

Indbetal på reg. nr. 1551 konto nr. 3386783 Danske bank, og oplys navn og bådnummer.

Send derefter en mail til vores kasserer lau@digmann.dk med oplysning om alle besætningsmedlemmer, adresse, bådnummer, bådnavn, sejlklub og mailadresse. Oplys venligst om du vil med på medlemsliste her på sitet.

1. februar 2018: Indkaldelse til Generalforsamling fredag den 23. marts 2018 kl. 18.30 i Vallensbæk Sejlklub

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Årsregnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af formand

7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant

9) Love og klassebestemmelser

10) Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidsplanerne for klubben og klassemesterskaberne den 1. og 2. september 2018 i Vallensbæk.

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive publiceret på 806.dk.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.

I forbindelse med generalforsamlingen er 806 klubben vært ved en let anretning. I den forbindelse vil vi meget gerne have en tilkendegivelse af om du kommer. Send dette til formanden på meinertsen.privat@gmail.com

13. September 2017: Resultat Flensburger Fördewoche 2017

Resultat Fördewoche 2017

Som sædvanlig vandt No Fame med Søren, Steen og Lars årets stævne. Om end de fik lidt kamp i et par af sejladserne.

Lørdag bød på en 3 timers sejlads i silende regne og 0-3 m/sek. Hvor bådene drev i mål.

Lørdag aften havde Otto som sædvanligt sørget for rigtig god mad i Restauranten. Rumpfsteg går man ikke galt i byen med. Tusind tak til Otto, som også gav vin til alle Danske både.

Søndag bød på 3 sejladser i opfriskende vind, hvor fokkene blev brugt på næste alle både.

31. august 2017: Indbydelse til Stelton Cup 2017

Stelton Cup 2017 Indbydelse

3. juli 2017: Flensburger Fördewoche 2017

Så er det muligt at tilmelde sig årets stævne i Flensburg. Vi håber at se rigtig mange i år.

http://www.manage2sail.com/de-DE/event/524e86bf-9ac5-47e3-8111-f58bffb26807#!/entries?classId=12b75e09-d487-41c3-9f46-d3c9358e039e

15. februar 2017: Indkaldelse til Generalforsamling 2017 søndag den 26. marts 2017 kl. 14.00 i Vallensbæk Sejlklub

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Årsregnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af formand

7) Valg af 4-5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant

9) Love og klassebestemmelser

10) Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidsplanerne for klubben.

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Såfremt et medlem kræver det, sker afstemningen skriftligt.

I forbindelse med generalforsamlingen er 806 klubben vært ved en let anretning.

15. januar 2017:

Ældre test fra bådnyt lagt under artikler. 806 test

Den nok første omtale af 806éren lagt under artikler. Første udspil om 806

6. januar 2017:

Medlemslisten opdateret

31. december 2016:

Medlemslisten opdateret. Godt nytår.

22. september 2016:

Trimvejledning fra den Svenske hjemmeside skrevet af Helmut Schwer og Søren Schramm er på opfordring lagt under trim og teknik.

13. september 2016:

En helt igennem fantastisk weekend i Glücksburg er overstået.
Vinder blev ”som sædvanlig” DEN 63 No Fame fra Vallensbæk, om end de fik lidt mere modstand end sidste år. Det fremgår dog desværre ikke af resultatlisten.
Og i øvrigt Danske både på de 3 første pladser.
Stor tak til Otto for et godt arrangeret lørdags aften arrangement. En god rødvin og det som kaldes en Rumpsteak, og viste sig at være en kæmpe oksebøf, sjældent set tykkere, med diverse lækkert tilbehør. Absolut anbefalelsesværdigt hvis du skulle komme forbi FSC´s restaurant.
Også stor tak for kage og kaffe ved afslutningen til Ottos besætning.
Vi håber at mange flere vil finde vej til stævnet næste år, og samtidig at FSC finder en fornuftig baneleder, som kan sørge for at vi får sejlet endnu flere sejladser end i år.

resultat 2016

 

En glad vindende skipper med en lidt mere tilbageholdende besætning.

 

 

vinder

 

 

 

 

Hygge ved afslutning

hygge

63

 

385vw

1. september 2016: Så er vi nået 8 både

tilmeldte flensborg

23. august 2016: Tilmeldingsfristen til Flensburg er den 31. august. I dag er der 3 både tilmeldt. Vi regner og håber på mange flere.

flensburg

 

 

 

1. august 2016: Medlemslisten opdateret med gyldige betalende medlemmer. Du kan nå det endnu. Se under medlemmer.

5. juni 2016: Så er det tiden til at betale kontingent for 806 klubben 2016. Se http://806.dk/?page_id=354

5. juni 2016: Husk der er stævne i Flensburg den 10. og 11. september. Vi håber på mange både igen i år. Sidste år var vi 10 både, og der er plads til flere. Se http://www.fsc.de/regatten/foerdewoche2016.html

14. april 2016: Ny artikel omkring forstærkning af røstjern under tips og trick

14. september 2015: Resultat for Fördewoche 2015. No Fame vandt igen sikkert efter 4 gode sejladser lørdag med meget udfordrende vindspring. Søndag mente de Tyske dommere desværre ikke at man kan sejle med mindre at der er mere en 4 m/sek, hvorfor det kun blev til ren ventetid, alt imens flere både sejlede rundt med fornuftig 806 vind på fjorden. Dejligt at se en ny deltager fra Dyvig, og Josephine beviste igen at det er muligt at sejle fra Sydfyn til Flensburg. Tak til Otto for et godt og hyggeligt arrangement lørdag aften.

1. september 2015: Medlemsliste opdateret se under medlemmer

31. august 2015: Så blev det til 12 både. Største 806 felt nord for Hamborg siden 2010!

26. august 2015: Nu 10 både tilmeldt.

18. August 2015: Foreløbig 5 både tilmeldt Stævnet i Flensborg den 12. og 13. september. Der er rygter om at flere er på vej.

Øhavet Rundt 2015 resultatliste kølbåde 15. August 2015: 806ére dominerer Øhavet Rundt fra Thurø Sejlklub. DEN 385 Tumle med Anette Hoff vandt overalt og DEN 342 Kong Kubine med Bjarne Nielsen blev nr. 2 overalt. Indlæg på minbaad.dk http://minbaad.dk/nyhed/archive/2015/17/august/article/59-baade-i-oehavet-rundt-i-let-vind-oure-fortaeller/

5. August 2015: Klassemesterskabet aflyst pga. manglende tilmeldinger

17. Juli 2015: Indbydelse til Klassemesterskab den 8. august er klar på http://vallensbaek-sejlklub.dk/wp-content/uploads/2015/07/NOR-DS-DM-for-Int.-806-08-08-2015.pdf

15. november 2014: Flensburg Segelclub har allerede planlagt datoen for næste års Flensburger Fördewoche. Det er et jubilæumsår, da Flensburg Segelclub har 125 års jubilæum. Stævnet hvor 806érne skal deltage er den 12. og 13. september 2015. Vi håber på stor deltagelse igen.

12. NOVEMBER 2014: Den årlige beretning fra Fyrbåkesejladsen er lagt under artikler. Stor tak til Robert Eisenhardt.

24. September 2014

Resultatliste fra et fantastisk Flensburger Fördewoche. Fördewoche 2014 – resultat

No Fame vandt med en flot serie, efter at Farsvel søndag ikke kunne følge op på lørdagens flotte resultater. Tak til Otto for en dejlig arrangeret lørdag aften. Billeder se under billeder/Fördewoche. Send gerne flere til webkoordinatoren. Og flot af Josefine at sejle hele vejen fra Thurø. Det trak vist ud til midt på natten til mandag, inden de lagde til kaj igen på Thurø.

4. September 2014

Se lige deltagerlisten til Flensburg her. 10 både tilmeldt!!!!! Klik på billedetdeltagerliste

25. august 2014:

STELTON CUP 2014
SØNDAG 5. OKTOBER

STELTON CUP er en klassiker på Øresund. Alle kan være med til denne udfordrende, men sjove distance/banesejlads, hvor der sejles om flotte præmier fra STELTON A/S.

Al information om sejladsen og elektronisk tilmelding findes på Vedbæk Sejlklubs hjemmeside: www.vedbaek-sejlklub.dk

6. august: Så er der tilmeldt 6 både. Deltagerlisten kan ses på:

 http://manage2sail.com/en-US/event/bf58d2b2-790c-4aa0-b86e-abff84754492/#!/entries?classId=fb309d37-5bac-4070-ba07-633bfe4f8b58

5. august 2014: Så har tilmeldingen til Flensburger Fördewoche været åben et stykke tid. Gå ind på https://portal.manage2sail.com/ og udfyld tilmeldingsformularen. Indtil videre er DEN 63, 200, 301 og 385 tilmeldt.

19. maj 2014: Afledt af de to tidligere års manglende interesse og deltagelse til det årlige klassemesterskab, har bestyrelsen valgt, at man springer et enkelt år over med mesterskaber. I stedet opfordres I alle til at deltage i Flensburger Fördewoche den 13. og 14. september. Der kommer senere noget om stævnet her. http://www.fsc.de/regatten/foerdewoche.html Vores gode ven Otto fra Flensburg, håber på ca. 6 Tyske både i år, og vi har fået forløbig positive tilkendegivelser fra følgende danske både: 63, 200, 301, 342 og 385. Det lyder allerede som min. 11 både. Og alle der kunne tænke sig at deltage, opfordres til at skrive til webkoordinatoren, så det kan blive udbredt, for flere både avler som regel flere.  Og jo flere jo sjovere både til lands og på vandet.

3. JANUAR 2014: Sejl 806 i Kroatien! Se under artikler.

13. NOVEMBER 2013: Beretning fra Fyrbåkesejladsen og Hirsholmene Rundt 2013 lagt under artikler.

8. NOVEMBER 2013: Resultatlister fra DM 1985, 1986, 1988, 1990 og 1993 tilføjet under kapsejlads. Fremskaffet af Bjarne Carlsen. Alle må meget gerne sende lignende materiale.

13. SEPTEMBER 2013: Reviderede klasseregler og vedtægter lagt under klasseregler og vedtægter 

9. AUGUST 2013: Referat fra årets generalforsamling lagt under nyheder

12. JULI 2013: 174 Billeder fra DM af Søren Nielsen lagt ind under billeder. Ønsker du nogle af dem i en bedre opløsning, så skriv til webkoordinatoren

1. JULI 2013: Billeder fra DM af Steen Meinertsen lagt ind under billeder

30. JUNI 2013: Resultater fra Klassemesterskaber og fredagens distancesejlads lagt under DM 2013. Medlemslisten opdateret

25. juni 2013. 8. tilmelding til DM ankommet. Medlemslisten opdateret

14. juni 2013. Forslag til generalforsamlingen lagt under nyheder.

13. juni 2013.  7. tilmelding til DM ankommet. Rygter siger at nr. 8 er på vej. Du kan nå det endnu.

6. juni 2013. Medlemslisten opdateret.

3. juni 2013: 5. og 6. tilmelding til DM ankommet. Se under deltagerliste.

20. maj: Indkaldelse til Generalforsamling 2013 fredag den 28. juni kl. 20.00 i Thurø Sejlklub

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Årsregnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af formand

7) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

8) Valg af revisor samt revisorsuppleant

9) Love og klassebestemmelser

10) Eventuelt

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

23. maj 2013: 4. tilmelding til DM ankommet. Kom nu!

7. maj 2013: 3. tilmelding til DM ankommet

7. maj 2013: Fotos fra en dejlig trimdag på Lunkebugten lagt på under http://806.dk/?page_id=25&album=1&gallery=6

 7. maj 2013. Da der er nogen som mener at have tilmeldt uden at det er kommet igennem hjemmeside systemet, har vi lavet en PDF blanket som kan udskrives udfyldes og scannes eller et excelark, som kan udfyldes og sendes til perroessel@gmail.com se http://806.dk/?page_id=470

7. maj 2013. Medlemslisten opdateret.

23. april 2013: De første tilmeldinger er indløbet. Se http://806.dk/?page_id=714 og hjælp Thurø Sejlklub med en hurtig tilmelding, så de hurtigt kan se hvor stort stævnet bliver.

2. april 2013: Medlemsliste er lagt ud under http://806.dk/?page_id=79. Alle opfordres til at deltage aktivt i klubben med betaling af det beskedne beløb af kr. 150,- pr. år pr. båd. Se http://806.dk/?page_id=354

24. marts 2013: Indbydelsen og tilmeldingsformular http://806.dk/?page_id=470 til DM den 28. til 30. juni 2013.

Beretning fra Fyrbåkesejlads 2012, skrevet af Robet Eisenhardt – se artikler

Beretning fra hirsholmene Rundt 2012, skrevet af Robet Eisenhardt – se artikler

Referat fra vintermøde ved Tuco Marine Group – se artikler

Kontingent og indmeldelse år 2013 – se bliv medlem

Fribiletter til bådmesse i Fredericia – se nyheder

Besøg på Tuco – se nyheder

DM 2013 nyheder følg med på DM 2013

 

Husk at alle indlæg er meget velkomne. Jo flere ting vi kan udbrede om vores kære båd, jo bedre og mere spændende bliver vores website. Har ud idéer til trim, udrustning, hjælp til tursejlere, turbeskrivelser, gamle resultatlister, 806 fotos eller lignende, så send dem til webkoordinatoren – se bestyrelse og kontaktpersoner.